Thema: New Energy

Het hoofdthema van NSO op 1 juni 2017 is ‘New Energy’ en de verbinding naar de nieuwe kansen van ‘Gas Meets Wind’. De Noordzee bevat niet alleen gas en olie, maar ook zon en wind. Hoe kan de energiebranche de geleidelijke transitie maken van fossiele winning naar duurzame energieopwekking? Welke nieuwe rol kan de offshore infrastructuur spelen?

INSCHRIJVEN VOOR NSO KAN TOT EN MET MAANDAG 29 MEI OM 9 UUR.

North sea offshore

De inschrijving voor het North Sea Offshore programma is inmiddels gesloten.

Het programma

Ochtendprogramma

BEDRIJVEN OPENEN HUN DEUREN VOOR U

In de ochtend heeft u gelegenheid te kiezen voor een bedrijfsbezoek, presentatie of workshop.
Hieronder ziet u alle programma onderdelen. Voor sommige workshops / bedrijfsbezoeken geldt een maximum aantal deelnemers, dus schrijf u snel in.

INSCHRIJVEN VOOR NSO KAN TOT EN MET MAANDAG 29 MEI OM 9 UUR.

Kansen van Energie uit Water voor de Offshore branche

Maar liefst 10 procent van de Europese energiebehoefte kan met energiewinning uit water (EuW) worden voorzien. Voor de installatie van EuW-technologieën bieden eilanden, deltagebieden en offshore platformen interessante mogelijkheden.

Nederland heeft een sterke positie om het internationale exportpotentieel van energiewinning uit water volledig te benutten. In de workshop Kansen van Energie uit Water voor de Offshore branche leert u over energiewinning uit onder meer getijstroom, golven, zoet-zout overgangen en temperatuurverschillen. Met de ontwikkeling van duurzame energieconcepten (bijvoorbeeld energising deltas, floating energy converters, tidal bridges) en internationaal erkende certificeringsstandaarden worden de voorwaarden gecreëerd voor beter verzekerbare en dus financierbare EuW-projecten.

De workshop wordt gegeven door Dutch Marine Energy Centre (DMEC): een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, testfaciliteiten, netwerkorganisaties en bedrijven. DMEC heeft als doel om de kansrijke technologieën en concepten voor energiewinning uit water sneller op de markt te brengen. DMEC geeft daarmee een positieve impuls aan het Nederlandse bedrijfsleven en draagt bij aan de transitie naar schone energie en het behalen van nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Rondleiding en kennismaking Gulf Bunkering

Altijd al willen weten wat er gebeurt op de terminal van een gasolieleverancier? De grootste leverancier van scheepsvaartbrandstoffen van Den Helder opent zijn deuren en toont het reilen en zeilen tijdens een rondleiding over de Gulf terminal. Gulf Bunkering is leverancier van Gulf brandstoffen in Nederland en Gulf smeermiddelen in Nederland en Duitsland.

Sinds maart 2016 maakt Gulf Bunkering onderdeel uit van FinCo, gevestigd in Dordrecht en actief in de downstream-oliemarkt in Nederland en Azië. In een aanvullende presentatie leert u alles over de huidige en toekomstige activiteiten van Gulf Bunkering en de Finco Groep en heeft u alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Werknemers duurzaam inzetten

Bent u werkzaam als HR- of HSEQ professional? Dan is deze masterclass echt wat voor u! De wijzigingen in de Arbowet gaan in vanaf 1 juli 2017 en deze vereisen een aantal aanpassingen in uw HR- of HSEQ beleid. Maar het voldoen aan de Arbowet is niet het enige wat u kunt doen om uw werknemers langer aan het werk te houden.

MediWerk begint de ochtend met tips & tricks voor het voldoen aan de nieuwe Arbowet. Daarna volgt de masterclass Duurzame Inzetbaarheid. Met behulp van een oriëntatiescan onderzoekt u uw beleid voor duurzame inzetbaarheid: wat zijn uw ambities als bedrijf, wat betekent dat voor uw personeel, waar bent u goed in en op welke punten moet u uw HR-HSEQ-beleid misschien aanpassen? Kortom, wat betekent de ontwikkeling richting duurzame energie voor de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Hoe zorgt u ervoor dat ook uw medewerkers ‘new energy’ krijgen en meekunnen én gaan in alle ontwikkelingen? MediWerk levert u praktische handvatten hiervoor.

MediWerk is in 2013 opgericht als een veelzijdige gecertificeerde arbodienstverlener. Onze specialisten hebben ruim 15 jaar ervaring om de duurzame inzetbaarheid en de productiviteit van werknemers te optimaliseren. De expertise ligt hoofdzakelijk in de Energie & Maritieme sector, daar waar hoge arbeidsrisico’s gelden.

Nieuwe kansen in offshore wind grijpen

LET OP: MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS VOOR DIT PROGRAMMA IS BEREIKT. INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK.

Er is veel werk in wind offshore. Vergeleken met olie en gas werkt het zakendoen wel anders: de investeringen lopen op de baten vooruit. Het kostenefficiënt opwekken van windenergie vraagt om praktische oplossingen en efficiënt werken.

In de workshop offshore wind fundatie inspectie van OPS leert u alle facetten van fundatie inspectie: werkvoorbereiding, materiaalkeuze, planning, uitvoering en de commerciële kant. In groepen van twee past u de opgedane kennis direct toe. Bij beschikbaarheid bezoeken we een schip van Glomar, neem daarom graag veiligheidsschoenen mee.

Offshore Project Support (OPS) is een samenwerkingsverband van vier bedrijven met als doel een betrouwbare service partner te zijn voor de duurzame energie industrie. OPS heeft binnen het consortium meer dan 40 schepen. Deze schepen kunnen breed worden ingezet binnen de offshore wind industrie: voor elke projectfase het juiste schip en in elke fase de juiste inspectie.

Rondleiding op de NAM gasbehandelingsinstallatie

Met een capaciteit van 92 miljoen m3 gas per dag heeft Den Helder een van de grootste gasbehandelingsinstallaties in de wereld. Altijd al eens willen zien wat er precies gebeurt? De NAM Gasbehandelingsinstallatie Den Helder opent zijn deuren in samenwerking met NSO.

Meer dan de helft van offshore gas uit de Noordzee komt via een pijpleidingnet binnen bij Den Helder. Bij de NAM gasbehandelingsinstallatie wordt het gas behandeld naar specificatie en vervolgens geleverd aan de Gasunie, dat zorgt voor het transport naar particulieren en bedrijven.

Tijdens de rondleiding bezoekt u faciliteiten van de gasbehandelingsinstallatie en de centrale controlekamer. Hier vandaan worden bemande en onbemande offshore platforms op de Noordzee beheerd en bestuurd. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) houdt zich bezig met de productie van aardgas en aardolie in Nederland en op het Nederlandse continentaal plat.

Alternative Futures

Zee, weer en wind op de Noordzee maken van boorplatformen een symbool van de menselijke overwinning op de natuur. Geven deze artificiële steden van staal en beton ons vrijheid of zijn wij slaven van de levensstijl die we ermee creëren?

Tanja Engelberts heeft als beeldend kunstenaar het offshore leven op de Noordzee onderzocht en in beeld gebracht. Hieruit is de tentoonstelling Cities of Desire ontstaan. Met fotografische beelden en recyclet metaal worden de historische en economische lagen van de Noordzee weergeven, evenals de veranderende tijd ervan. Een vragend, creatief onderzoek staat centraal in Engelberts praktijk. In haar workshop Alternative Futures kunt u zelf ervaring op doen met Engelberts methode van creatief onderzoek. Hierin gaat u ook op zoek naar alternatieve toekomsten voor de Noordzee.

De workshop begint met een rondleiding in het Reddingmuseum. Voor het middagprogramma geeft Engelberts een presentatie met haar werk en de vondsten uit de workshop.

Energie regio Alkmaar

VOOR DEZE WORKSHOP KUNT U ZICH NIET MEER INSCHRIJVEN

In de regio Alkmaar wordt sterk ingezet op innovatie, het te gelde maken van kennis en toepassing op het gebied van de energietransitie. Bedrijven, overheden en kennispartners werken er samen aan onderzoek en incubatie. In deze workshop bij InHolland Alkmaar maakt u kennis met het Energie Innovation Park, de incubator IDEA en INVESTA, het kenniscentrum voor groen gas. In het kader van het Europese Interreg NNO programma vindt er ook een ‘match making’ plaats met de workshop deelnemers.

  • Energy Innovation Park biedt bedrijven in traditionele-, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. Wie zich vestigt op dit uitstekend geoutilleerde terrein langs de A9 profiteert van de economische spin-off van Gasopslag Bergermeer en de aanwezige gasbehandelingsinstallatie.
  • IDEA participeert, ondersteunt en investeert in het ontwikkeltraject van duurzame innovaties totdat deze innovaties rijp zijn voor introductie op de markt.
  • INVESTA is hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie en biedt kennis en faciliteiten. Huurders van het INVESTA Expertisecentrum profiteren van de expertise die in het gebied aanwezig is. De flexibele ruimten van het Expertisecentrum biedt perspectieven aan kleine R&D units, maar ook aan bedrijven die experimenteren met nieuwe technieken en veel vierkante meters nodig hebben om te kunnen bouwen aan demonstratie- en proefopstellingen en/of eventuele productielijnen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Rondleiding Den Helder Airport en CHC Helicopter

Als hoofdstad van de Noordzee heeft Den Helder één van de grootste offshorehelihavens van Noordwest Europa. Vanaf Den Helder Airport vervoeren helikopters offshore werkers naar en van booreilanden en olie- en gasproductieplatformen op het Nederlands Continentaal Plat.

Op 1 juni bieden Den Helder Airport en CHC Helicopter geïnteresseerden de kans om dé offshore luchthaven van Nederland te ervaren en kennis op te doen over de unieke helikopterservices die CHC Helicopter biedt voor de offshore energy industrie. CHC Helicopter is een wereldwijd opererende helikopter-vliegmaatschappij gespecialiseerd in offshore transport. Jaarlijks vervoeren de helikopters en bemanningen van CHC meer dan één miljoen passagiers.

ochtendsessie north sea offshore

Ondernemen in de offshore wind industrie

In de olie- en gasindustrie zijn de risico’s van het ondernemen goed in kaart gebracht. In principe geldt de afspraak ‘een ieder komt op voor zijn eigen schade’ en is er een uitgebalanceerd systeem van aansprakelijkheden, vrijwaringen en verzekeringen. Maar in de jonge windindustrie verleggen de windparkinvesteerders de aansprakelijkheden veel meer naar de uitvoerende partijen.

Ondernemers uit de offshore olie- en gasindustrie die overstappen naar offshore wind, worden geconfronteerd met contracten met meer risico’s dan ze zijn gewend. Operation & Maintenance contracten, installatiecontracten en charterparties wijken vaak af van soortgelijke contracten in de offshore olie- en gasindustrie. Dit kan leiden tot dubbele verzekeringskosten, aanpassingen in verzekeringspakketten of het lopen van extra risico. En dat kan ook invloed hebben op uw financiering.

Nico de Wit en Nigel Margetson bespreken in deze workshop de verzekerings- en juridische aspecten van contracten in de offshore windindustrie. Michel Krediet van Omnyacc vult dit aan met de impact van de extra risico’s op financiering, alternatieve financieringsmogelijkheden en de fiscale aandachtspunten bij de ontwikkeling en innovatie in deze branche.

Workshop veiligheid in de offshore

Vergeet de stropdas of pumps. DHTC en SOMA Training bieden als offshore praktijkopleiders een ochtendprogramma waarbij uw veiligheidsbewustzijn centraal staat. Wij zorgen voor de overall, helm en veiligheidslaarzen.
DHTC is een internationale aanbieder van veiligheidsopleidingen voor de offshore (olie & gas industrie), scheepvaart, offshore wind industrie en hieraan gerelateerde bedrijven. Ten behoeve van bedrijven en instellingen verzorgt DHTC BHV – Eerste Hulp en VCA cursussen.

SOMA Training biedt een breed scala aan cursussen voor de maritieme en offshore sector. SOMA Training is een toonaangevende leverancier van trainingen voor offshore kraanmachinisten en hijswerkzaamheden.

Inzet ROV’s in veranderende industrie

LET OP: MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS VOOR DIT PROGRAMMA IS BEREIKT. INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK.

De alternatieve ‘Renawables’ energie industrie brengt vele uitdagingen met zich mee in vergelijk met de traditionele Olie & Gas markt. Naast proven technology is er veel ruimte voor het toepassen van nieuwe, veilige en (kosten) efficiënte ontwikkelingen tijdens bouw, onderhoud en inspectie. ROV’s (Remotely Operated Vehicles) maken hier een steeds belangrijker onderdeel van uit.

Bluestream geeft in zijn workshop een kijk op enkele bijzondere projecten, waarvoor in nauwe samenwerking met opdrachtgevers innovatieve maatwerkoplossingen zijn ontwikkeld, getest en ingezet. Door in te zoomen op de specifieke behoefte, speciale tooling en het simuleren van de operatie vooraf, kan de operatie met grote mate van efficiëntie en betrouwbaarheid worden voltooid.

Bluestream biedt met een grote, hoogwaardige flexibele ROV vloot, Diving en Rope Access materiaal tailor made totaal oplossingen in de olie- en gassector en duurzame energiesector. Door jarenlange ervaring en technische kennis wordt een hoge mate van ‘operational excellence’ bereikt.

Netwerklunch

Tijdens de netwerklunch in Restaurant Stoom van de Kampanje heeft u alle mogelijkheden om het nuttige met het aangename te verenigen.

netwerklunch North Sea Offshore

ACTUELE KEYNOTES

Om 13:30 uur begint de plenaire bijeenkomst waar sleutelfiguren uit de sector hun insights geven in actuele keynotes.

De keynote sprekers zijn:

  • Scott Seatter, managing director van Vermilion Energy Netherlands BV
  • Hans Timmers, voorzitter/directeur Netherlands Wind Energy Association NWEA tevens een van de ondertekenaars van het ‘Manifest Gas Meets Wind’.
middagprogramma north sea offshore

Netwerkborrel

De afsluitende netwerkborrel biedt u alle gelegenheid voor het verstevigen en aangaan van zakelijke contacten. Meer dan 300 professionals in de mariene, maritieme en offshore sector komen naar NSO om te netwerken en kennis uit te wisselen.

netwerborrel north sea offshore
north-sea-energy-gateway

FOUNDING PARTNERS:

founding partners

SUPPORTING PARTNERS:

supporting partners

SPONSORS:

PRODUCENT:

brandmarion